Informacje o Komisariacie Policji Gdynia Chwarzno - KP Chwarzno - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Chwarzno

Informacje o Komisariacie Policji Gdynia Chwarzno

 

ul. Staniszewskiego 1A
81-603 Gdynia

Dyżurny:
(+48) 47 74 21 655

e-mail: dyzurny.chwarzno@gd.policja.gov.pl 

Komendant Z-ca komendanta

-

nadkom. Sebastian Grudziecki

* p.o. - pełniący obowiązki

 

Zobacz spis dzielnicowych komisariatu