Wiadomości

Nowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni - Chwarznie

Data publikacji 16.04.2021

Komendant Miejski Policji w Gdyni, insp. Sławomir Pachura, z dniem 15 kwietnia 2021 roku powierzył obowiązki podkom. Konradowi Żuralskiemu na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie. Życzymy sukcesów w dalszej służbie.

Dzisiaj Komendant Miejski Policji w Gdyni, insp. Sławomir Pachura, powierzył obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku - podkom. Konradowi Żuralskiemu, na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie.

Podkom. Konrad Żuralski służy w Policji od maja 2007 roku. Od wielu lat związany był z garnizonem gdyńskim pełniąc służbę w pionie kryminalnym, najpierw w Komisariacie Policji w Gdyni – Śródmieściu, a po dwóch latach w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W 2019 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku i zajmował to stanowisko do dnia dzisiejszego.

Komendant Miejski Policji w Gdyni wręczając rozkaz podkom. Konradowi Żuralskiemu pogratulował awansu, życząc jednocześnie dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

  • Zdjęcie przedstawiające podkom. Konrada Żuralskiego