Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Śródmieście - KP Śródmieście - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Śródmieście