st. sierż. Jakub Pancielejko - KP Karwiny - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Karwiny

st. sierż. Jakub Pancielejko

Rejon służbowy nr 27

 
 • dzielnicowy.karwiny27@gd.policja.gov.pl
  Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

  W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.
 • (+48) 47 74 21 493
 • (+48) 691 420 572
 • Założenia planu priorytetowego na
  I półrocze 2021 roku:

  Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:
  - Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem Gdynia ul. Górnicza w rejonie garaży.
  - Używanie środków odurzających Gdynia ul. Górnicza - masyw leśny.

  Cel:
  Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie wykroczeń alkoholowych oraz przestępstw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w w/w rejonach, poprzez cykliczne kontrole.

  Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań:
  Straż Miejska 

  Zrealizowane zadanie w II półroczu 2020 r.:
  Zminimalizowano spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i grupowania się młodzieży w Gdyni przy ul. Ornej na wzgórzu przy Obwodowej.


 

     Spis ulic
 • BORÓWCA,
 • CHLEBOWA,
 • CHWASZCZYŃSKA nr 1 do 51,
 • DAMROKI,
 • GOSKA,
 • GÓRNICZA,
 • GRYFA POMORSKIEGO,
 • KACZEŃCOWA,
 • KAMIENNA,
 • KRĘTA,
 • KROŚNIĄT,
 • KSIĘDZA JANA PAWŁA SIEGA,
 • LESOKA,
 • LIPOWA,
 • MAŁA,
 • MASZOPÓW,
 • MYŚLIWSKA,
 • NAD POTOKIEM,
 • NOWODWORCOWA,
 • ORNA,
 • RADOSNA,
 • REMUSA,
 • SIEWNA,
 • SOLNA,
 • STARODWORCOWA,
 • STOLEMÓW,
 • SZCZĘŚLIWA,
 • WALERIANA SZEFKI,
 • WESOŁA,
 • WIELKOPOLSKA nr 303 do 451,
 • WITOSŁAWY,
 • WSCHODNIA,
 • ZWINISŁAWY,
 • ŹRÓDŁO MARII,
 • ŻUŁAWSKA