mł. asp. Dawid Koszykowski - KP Chylonia - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Chylonia

mł. asp. Dawid Koszykowski

Rejon służbowy nr 21

 
 • dzielnicowy.chylonia21@gd.policja.gov.pl
  Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

  W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.
 • (+48) 47 74 21 395
 • (+48) 691 420 571
 • Założenia planu priorytetowego na
  I półrocze 2021 roku:

  Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:
  Zakłócenie ładu i porządku publicznego w związku ze spożywaniem alkoholu na terenie Parku Kilońskiego w Gdyni.

  Cel: 
  Wyeliminowanie przedmiotowego zjawiska poprzez cykliczne kontrole wskazanego miejsca oraz zwiększenie oddziaływania prewencyjnego przez zwiększenie obecności patroli w rejonie zagrożonym.

  Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań:
  - Straż Miejska Gdynia,
  - Rada Dzielnicy,
  - MOPS w Gdyni.

  Zrealizowane zadanie w II półroczu 2020 r.:
  Spadek wykroczeń alkoholowych oraz porządkowych w rejonie Parku Kilońskiego.


 

     Spis ulic
 • CHYLOŃSKA 5 - 117 i 2 - 122
 • LUBAWSKA
 • MŁYŃSKA
 • MORSKA 188 - 200
 • PARK KILOŃSKI
 • PUCKA 4
 • ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 1 - 23 i 2 - 40
 • WIEJSKA