st. asp. Marcin Gradolewski - KP Chwarzno - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Chwarzno

st. asp. Marcin Gradolewski

Rejon służbowy nr 39

 
 • dzielnicowy.witomino39@gd.policja.gov.pl
  Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

  W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.
 • (+48) 47 74 21 669
 • (+48) 607 232 856 
 • Założenia planu priorytetowego na
  I półrocze 2021 roku:

  Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:
  Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy ul. Słonecznej, od ul. Pionierów do budynku przy ul. Słonecznej 1, które zastawiają chodnik utrudniając poruszanie się pieszym.

  Cel:
  Zwiększenie częstotliwości kontroli wskazanego miejsca, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zminimalizowanie popełnianych wykroczeń.

  Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań:
  Straż Miejska w Gdyni;

  Zrealizowane zadanie w II półroczu 2020 r.:
  Zminimalizowanie nieprawidłowego parkowania samochodów w rejonie ulicy Wielkokackiej 2 i 4.


     Spis ulic
 • BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO,
 • CHWARZNIEŃSKA nr 15 do 85,
 • HODOWLANA,
 • NISKA,
 • PAŃSKA,
 • PIONIERÓW,
 • PROMIENNA,
 • SŁONECZNA,
 • WIELKOKACKA,
 • WIOSENNA