mł. asp. Marcin Bizewski - KP Chwarzno - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Chwarzno

mł. asp. Marcin Bizewski

Rejon służbowy nr 37

 
 • dzielnicowy.witomino37@gd.policja.gov.pl
  Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

  W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.
 • (+48) 47 74 21 666
 • (+48) 691 420 569
 • Założenia planu priorytetowego na
  I półrocze 2021 roku:

  Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:
  Skwer Witomiński przy ul. Narcyzowej - występuje problem spożywania alkoholu oraz zjawiska grupowania się młodzieży.

  Cel:
  Wyeliminowanie lub ograniczenie popełnianych wykroczeń alkoholowych w/w lokalizacjach poprzez cykliczne kontrole.

  Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań:
  - Straż Miejska w Gdyni

  Zrealizowane zadanie w II półroczu 2020 r.:
  Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń alkoholowych na terenie Skweru 50-lecia SM Bałtyk.


     Spis ulic
 • KIELECKA nr 95 do 109,
 • KONWALIOWA,
 • NARCYZOWA,
 • POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA,
 • SKWER 50-LECIA SM BAŁTYK,
 • SKWER WITOMIŃSKI