zadania - Zadania - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Wydział Ruchu Drogowego - Zapewnia bezpieczeństwo na drogach i ulicach miasta. Kontroluje ruch i obsługuje zdarzenia drogowe oraz prowadzi postępowania dotyczące wykroczeń drogowych.

Zadania

Ruch Drogowy

  • koordynowanie i nadzorowanie ruchu drogowego na ulicach miasta
  • zapobieganie, zwalczanie oraz prowadzenie postępowań dotyczących wykroczeń drogowych
  • pilnowanie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas imprez, uroczystości oraz wydarzeń nadzwyczajnych
  • inicjowanie i koordynowanie programów prewencji kryminalnej