Małe Formy Teatralne - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Małe Formy Teatralne

Małe Formy Teatralne

Regulamin konkursu Małych Form Teatralnych - 2019/2020 [PDF]   Karta zgłoszeniowa do konkursu MFT - 2019/2020 [doc]

Regulamin konkursu Krótkich Form Filmowych - 2019/2020 [PDF]   Karta zgłoszeniowa do konkursu KFF - 2019/2020 [doc]

 

Termin zgłaszania się do konkursu upływa 16 lutego 2020 roku godz: 23:59

 


 

Spis  

 1. O programie
 2. Lata 2012 i 2013 - profil na facebooku
 3. XI edycja - rok 2011 (artykuł w naszym serwisie informacyjnym)
 4. X edycja - rok 2010
 5. IX edycja - rok 2009

 

 

O programie

"Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze, jak się bawimy, jak się uczymy" - już od 2000r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni organizują konkurs Małych Form Teatralnych, którego celem jest wykształcenie w młodzieży postaw szanujących prawo, normy i autorytety społeczne oraz propagowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego. Inicjatywa ta, odbywająca się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, z roku na rok przyciąga coraz większe grono uczestników. O ile "Policyjna foczka..." adresowana jest do uczniów klas pierwszych gdyńskich szkół podstawowych, o tyle Konkurs Małych Form Teatralnych skierowany jest do młodzieży gdyńskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i średnich oraz świetlic socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych czy Gdyńskiego Ochotniczego Hufca Pracy.

Przegląd zespołów odbywa się w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej w Gdyni. Uroczysta gala finalistów, na której obecna jest zawsze Wiceprezydent Miasta Gdyni Pani Ewa Łowkiel, ma miejsce w Teatrze Miejskim w Gdyni. Małe Formy Teatralne pod hasłem "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze, jak się bawimy, jak się uczymy" na stałe wpisała się w kalendarz imprez nie tylko Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, ale też nauczycieli, pedagogów i młodzieży.

Każdy z uczestników gali obdarowany zostaje pamiątkowym gadżetem oraz dyplomem, a najlepsze zespoły, aktorzy i autorki scenariusza otrzymują atrakcyjne nagrody. Ponadto każdy zespół dostaje na pamiątkę piękną mosiężną statuetkę, tzw. "Teatralne maski". Zwycięzcy tegorocznego turnieju po raz pierwszy mogli wziąć udział w Konkursie Małych Form Teatralnych pt. "Kiedy świat dzieci staje się ringiem...", organizowanym przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku, do którego zakwalifikowały się najlepsze zespoły gimnazjalne z terenu całego województwa, wyłonione w podobnych do gdyńskiego konkursach.

 

X edycja - rok 2010
Motto X Edycji: "Największe zło to tolerować krzywdę"

W dniu 22 marca 2010r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni odbyła się uroczysta gala finalistów X edycji Konkursu Małych Form Teatralnych pod nazwą: „Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy”.

W jury konkursu zasiedli:

 • przedstawiciel Policji,
 • zawodowy aktor,
 • dyrektor gdyńskiego Domu Dziecka
 • dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wraz z konsultantką z tegoż Ośrodka.

Chęć udziału w konkursie wyraziło 12 zespołów. Do finału zakwalifikowało się sześć grup. Zespoły w  sposób satyryczny, a czasem pół żartem, pół serio przedstawiły w spektaklach  przygotowanych pod kierunkiem opiekunów tematykę uzależnień, przemocy, samotności, prostytucji nieletnich, dramatycznych wyborów  i ich  konsekwencji.

Komisja konkursowa przyznała 3 wyróżnienia zespołowe dla:

 • Gdyńskie Liceum Autorskie za przedstawienie pt.: „Kubalibre - czyli przypadki ucznia marnotrawnego”;
 • Hufiec Pracy nr 11-12 w Gdyni za przedstawienie pt.: „Wybór dobry albo zły - decydujesz Ty!”;
 • Liceum ogólnokształcące nr XIII za przedstawienie pt.: „I inne dobra”.

Ponadto Komisja przyznała dwa wyróżnienia indywidualne dla:

 • Julianna Okoń z Gdyńskiego Liceum Autorskiego - za taniec;
 • Justyna Rybicka z Zespołu Szkół Katolickich za śpiew;

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał Zespół Szkół Katolickich za przedstawienie pt. „Lustro”;

Nagroda wraz ze statuetką dla najlepszego aktora z najlepszych podczas tegorocznej edycji Konkursu Małych Form Teatralnych przypadła:

Ewelinie Brojakowskiej z Liceum ogólnokształcącego nr X w Gdyni;

Laureatami Konkursu zostali:

 • III miejsce: X Liceum Ogólnokształcące za przedstawienie pt.: „Alicja w krainie zioła”;
 • II miejsce: Zespół Szkół Katolickich za przedstawienie pt. „Lustro”;
 • I miejsce: Gimnazjum nr X za przedstawienie pt. „Dreszcze w naszym mieście”;

Wszyscy uczestnicy uroczystej gali otrzymali z rąk pani Ewy Łowkiel - wiceprezydent Gdyni oraz mł. insp. Roberta Leksyckiego -  Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni - statuetki Teatralne maski, dyplomy oraz cenne nagrody ufundowane przez władze samorządowe.

IX edycja - rok 2009

Motto IX Edycji: "Jest w Tobie Wielka Moc, Jest w Tobie Moc"

 

O programie

W 2009 roku w zmaganiach uczestniczyło 12 szkół i placówek. W komisji konkursowej, oceniającej wartość merytoryczną i artystyczną zgłoszonych spektakli, zasiedli obok funkcjonariuszy Policji także profesjonalni aktorzy, teatrolog, a opiekunom zespołów cennych wskazówek udział wieloletni aktor Teatru Miejskiego w Gdyni.

W 2009r. do finału komisja zakwalifikowała 6 zespołów, tj.:
 • Gimnazjum Katolickie - przedstawienie pt. "Jola";
 • Prywatne Gimnazjum LIBER - przedstawienie pt. "Divertimento komiczno -kryminalne";
 • Liceum Ogólnokształcące nr X - przedstawienie pt. "Różne oblicza Czerwonego Kapturka";
 • Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" - przedstawienie pt. "Najprawdziwsza prawda";
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 - przedstawienie pt. "Samotny wśród ludzi";
 • Gimnazjum nr X - przedstawienie pt. "Trzy po trzy".


W kategorii Najlepszy scenariusz IX edycji zwyciężyło przedstawienie pt. "Divertimento komiczno -kryminalne" autorstwa p. Karoliny Klawitter oraz p. Ewy Gobis, zaprezentowane przez uczniów z Prywatnego Gimnazjum LIBER. W kategorii Najlepszy zespół IX edycji
 • III miejsce zajął zespół "Boże Dzieci" z Gimnazjum Katolickiego z przedstawieniem pt. "Jola";
 • II miejsce - zespół "Kapciuszczaki" z X LO za przedstawienie pt. "Różne oblicza Czerwonego Kapturka";
 • I miejsce- zespół "Libreton" z Prywatnego Gimnazjum LIBER.
Uczeń tej szkoły, Jakub Gadomski, otrzymał tytuł Najlepszego aktora z najlepszych za udział w przedstawieniu pt. "Divertimento komiczno -kryminalne";

Z uwagi na wysoki poziom konkursu oraz ogromne zaangażowanie opiekunów i młodzieży w przygotowanie spektakli, komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia dla:
 • Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" za przedstawienie pt. "Najprawdziwsza prawda";
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 za przedstawienie pt. "Samotny wśród ludzi";
 • Gimnazjum nr X za przedstawienie pt. "Trzy po trzy".

O MAŁYCH FORMACH... W SERWISIE INFORMACYJNYM

Zmiana terminu finału Krótkich Form Filmowych i Małych Form Teatralnych Data Publikacji: [2014-11-25]

XV edycja Małych Form Teatralnych i V edycja Krótkich Form Filmowych. Data Publikacji: [2014-11-25]

Debata społeczna z gdyńskimi seniorami Data Publikacji: [2014-04-14]

Finał konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych Data Publikacji: [2014-04-02]

Półfinały XIV Edycji konkursu Małych Form Teatralnych w Gdyni Data Publikacji: [2014-03-06]

Termin zgłoszenia do Konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych Data Publikacji: [2014-01-09]

Kolejna edycja Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych Data Publikacji: [2013-12-13]

Finał XII edycji Konkursu Małych Form Teatralnych i II edycji Krótkich Form Filmowych [film] Data Publikacji: [2012-03-27]

15 stycznia upływa termin zgłoszeń do udziału w konkursach teatralnych i filmowych Data Publikacji: [2012-01-11]

Zaproszenie do udziału w konkursach Data Publikacji: [2012-01-02]

Finał Konkursu Małych Form Teatralnych i Filmowych [FILM] Data Publikacji: [2011-03-29]

X Finał Małych Form Teatralnych Data Publikacji: [2010-03-29]

IX Gala finalistów Małych Form Teatralnych Data Publikacji: [2009-03-17]

Gdynia - VIII Gala finalistów Małych Form Teatralnych Data Publikacji: [2008-04-22]

Konkurs małych form tetralnych Data Publikacji: [2007-04-03]

Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu "Nasza młodość bez narkotyków, alkoholu i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy" Data Publikacji: [2006-09-14]
 

GALERIE Z PROGRAMU MAŁE FORMY TEATRALNE...

Małe Formy Teatralne - XI Finał [2011]

Małe Formy Teatralne - XI Półfinały [2011]

Małe Formy Teatralne - X Finał [2010]

Małe Formy Teatralne - IX Finał [2010]