PARTNERZY PROGRAMU:
Organizator:


Do finału Pozostało:
0
DNI
0
GODZIN
0
MINUT
0
SEKUND

Aktualności

profile1

Małe Formy TeatralneXVIII edycja

Zgłoszenie do konkursu Małych Form Teatralnych

profile2

Krótkie Formy Filmowe VIII Edycja

Kalendarium

Zgłoszenie do konkursu Krótkich Form Filmowych

Małe Formy Teatralne

Program prowadzony jest od 2000r. przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Jego celem jest wykształcenie w młodzieży postaw szanujących prawo, normy i autorytety społeczne oraz propagowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego. Inicjatywa ta, odbywająca się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, z roku na rok przyciąga coraz większe grono uczestników.

Hasło

Hasło Małych Form Teatralnych to: "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze, jak się bawimy, jak się uczymy".

Przegląd zespołów odbywa się w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni []. Uroczysta gala finalistów odbędzie się w Klubie 3-ciej Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni []. Małe Formy Teatralne na stałe wpisały się w kalendarz imprez nie tylko Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, ale też nauczycieli, pedagogów i młodzieży.

Każdy z uczestników gali obdarowany zostaje pamiątkowym gadżetem oraz dyplomem, a najlepsze zespoły, aktorzy i autorzy scenariuszy otrzymują atrakcyjne nagrody. Ponadto każdy zespół dostaje na pamiątkę piękną mosiężną statuetkę, tzw. "Teatralne maski".

Zdjęcia z innych lat

Facebook

Zgłoszenia

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO KONKURSU MFT

W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń gdyńskiego gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, członek świetlicy socjoterapeutycznej lub ogniska wychowawczego, który zgłosi się do Konkursu, i który będzie spełniał określone poniżej warunki:

 • Napisze lub będzie brał udział w przedstawieniu napisanym na niniejszy konkurs.
 • Będzie miał opiekuna zwanego „Opiekunem artystycznym” w postaci nauczyciela lub pedagoga.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza, że wszyscy członkowie zgłaszanej Grupy wyrażają nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na publiczne ujawnienie swoich imion i nazwisk (ewentualnie innych danych) na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, stronie internetowej Małych Form Teatralnych oraz w innych portalach internetowych i massmediach współpracujących z Organizatorem.

Zasady Konkursu Małe Formy Teatralne

Uwaga przed wypełnieniem karty zapoznaj się z zasadami konkursu:

 1. Tematem przedstawienia teatralnego powinny być zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy, lub zagadnienia związane ze szkodliwością nałogów.

  W przedstawieniu powinna zostać ujęta identyfikacja zagrożeń w w/w tematyce oraz propozycja form zapobiegania im.

 2. Wskazane jest wykorzystanie w przedstawieniu własnych spostrzeżeń młodzieży oraz przykładów z najbliższego otoczenia.
 3. Zgodnie z hasłem przewodnim konkursu „Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze – jak się uczymy, jak się bawimy” preferowane są przedstawienia ośmieszające i piętnujące ukazywane zjawiska i obyczaje. Prezentacja wybranego tematu powinna pokazywać go poprzez komiczne wyolbrzymienie lub karykaturalne ukazanie postaci.
 4. Przedstawienie NIE MOŻE zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych przez normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne.
 5. Czas przedstawienia nie może przekraczać 15 minut.
 6. Autorem scenariusza przedstawienia może być jedna osoba lub kilka osób.
 7. Forma prezentacji przedstawienia jest dowolna.
 8. Przedstawienie powinno być oryginalne, wcześniej nie prezentowane.
 9. Przedstawienie nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
 10. W przedstawieniu można wykorzystać dowolną scenografię, kostiumy dowolną liczbę aktorów oraz muzykę, jeżeli nie narusza praw autorskich.
 11. Grupa powinna samodzielnie zaopatrzyć się w rekwizyty niezbędne do przedstawienia. W sprawie rekwizytów wyposażenia jak meble, ławki i podobne Opiekun grupy powinien skontaktować się z Organizatorem, czy będzie on w stanie dostarczyć Grupie wybrane elementy na przegląd przedstawień.
 12. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Grupa wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie materiału konkursowego (z uwzględnieniem praw autorskich) oraz materiałów związanych z konkursem (zdjęcia i filmy) na stronach internetowych: Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Krótkich Form Filmowych oraz innych portalach i stronach internetowych współpracujących z Organizatorem jak również w materiałach drukowanych.
 13. Udzielone przez Grupę biorącą udział w Konkursie zezwolenie, o którym mowa w punkcie 12 powyżej nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:
28 stycznia 2018 r.
e-mail: prewencjakryminalna-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl
lub Fax: nr 58-66-21-126

Zagłoszenia

Karta zgłoszeniowa - 2017/2018 [doc]

Regulamin Małych Form Teatralnych w roku 2017/2018 [pdf]
Krótkie Formy Filmowe

W oparciu o 10-letnie doświadczenie w realizacji konkursu Małych Form Teatralnych, w roku 2011 zainicjowano Przegląd Krótkich Form Filmowych we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, pod hasłem "Cisza na Planie".

Konkurs organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Gdyni oraz Policealne Niepubliczne Studium Filmowe Gdyńska Szkoła Filmowa. Konkurs realizowany jest w ramach Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań Gdynia 2014 - 2016”.

Cel

Celem programu i konkursu jest uświadomienie młodzieży na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz potrzebą poszanowania praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej.

Zwycięzcy

Zwycięzcami Konkursu zostają te grupy, których wideoklip, spot, krótkometrażowy film fabularny lub dokumentalny, animacja komputerowa lub prezentacja na temat cybersprzestepczości i/lub praw autorskich zostanie najlepiej oceniona przez jury konkursowe wg kryteriów takich jak: walory profilaktyczne materiału, realizacja założonych celów, sposób przekazania treści, związek z tematem, forma i pomysłowość wykonania, jakość i profesjonalizm na wszystkich płaszczyznach wykonania materiału: pomysł, scenariusz, zdjęcia, muzyka, kostiumy, scenografia, gra aktorska, reżyseria.

Finaliści Poprzedniej Edycji

Laureat konkursu 2017

Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni

Laureat konkursu 2016

X LO w Gdyni

Inne filmy zakwalifikowane do finału dostępne na profilu
FB w zakładce VIDEO


Zobacz film na Facebook'u

Inne filmy zakwalifikowane do finału dostępne na profilu
FB w zakładce VIDEO

Laureat konkursu 2015

Zobacz film na Facebook'u

Zespół Szkół Katolickich w Gdyni

Laureat konkursu 2014

II LO w Gdyni

Laureat konkursu 2013

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Michał Toczek

Laureat Konkursu 2012 roku

Zespół Szkół Katolickich - "Kinematograf Katolika"

 

 

 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO KONKURSU KFF

W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń gdyńskiego gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, członek świetlicy socjoterapeutycznej lub ogniska wychowawczego, który zgłosi się do Konkursu i, który będzie spełniał określone poniżej warunki:

 • Stworzy materiał, który będzie koncentrował się wokół cyberprzestępczości i poszanowania praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej i twórczej lub przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.
 • Będzie miał opiekuna zwanego „Opiekunem artystycznym” w postaci nauczyciela lub pedagoga.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza, że wszyscy członkowie zgłaszanej Grupy wyrażają nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na publiczne ujawnienie swoich imion i nazwisk (ewentualnie innych danych) na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, stronie internetowej Małych Form Teatralnych oraz w innych portalach internetowych i massmediach współpracujących z Organizatorem.

Zasady Konkursu Krótkie Formy Filmowe

Uwaga zaszły zmiany w regulaminie, zapoznaj się z ogólnymi zasadami konkursu:

 1. Tematem materiału konkursowego powinny być zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz poszanowanie praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej lub przemocy rówieśniczej wśród młodzieży. W materiale powinna zostać ujęta identyfikacja zagrożeń w w/w temacie oraz propozycja form ich zapobiegania.
 2. Wskazane jest wykorzystanie w materiale spostrzeżeń młodzieży z ich najbliższego otoczenia.
 3. Materiał NIE MOŻE zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych przez normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne.
 4. Czas materiału nie może przekraczać 5 minut.
 5. Autorem materiału może być jedna osoba, kilka osób lub zespół/klasa/Grupa.
 6. Technika realizacji materiału oraz forma artystyczna jest dowolna.
 7. Materiał powinien być oryginalny, wcześniej niepublikowany.
 8. Materiał nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Materiał powinien być nagrany i dostarczony do Organizatora Konkursu na płycie CD/DVD do dnia określonego w regulaminie konkursu lub udostępniony w "chmurze" do ściągnięcia przez Organizatora. Bezpośredni link do ściągnięcia materiału powinien zostać przesłany na adres e-mail organizatora podany w regulaminie.
 10. Format nagranego materiału powinien mieć jedną z wymienionych postaci: MPEG4, AVI, WMV, SWF, PPT
 11. W materiale można wykorzystać dowolną scenografię, kostiumy dowolną liczbę aktorów oraz muzykę, jeżeli nie narusza praw autorskich.
 12. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Grupa wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie materiału konkursowego (z uwzględnieniem praw autorskich) oraz materiałów związanych z konkursem (zdjęcia i filmy) na stronach internetowych: Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Krótkich Form Filmowych oraz innych portalach i stronach internetowych współpracujących z Organizatorem jak również w materiałach drukowanych.
 13. Udzielone przez Grupę biorącą udział w Konkursie zezwolenie, o którym mowa w punkcie 12 powyżej nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:
28 stycznia 2018 r.
e-mail: prewencjakryminalna-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl
lub Fax: nr 58-66-21-126

Zagłoszenia

Karta zgłoszeniowa - 2017/2018 [doc]

Regulamin Krótkich Form Filmowych - 2017/2018 [pdf]Laureaci Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych wyłonieni

Data publikacji: 2018-04-24

Wczoraj w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli im. komandora Bolesława Romanowskiego odbyła się uroczysta gala finałowa konkursów organizowanych przez gdyńskich policjantów tj. XVIII edycji konkursu Małych Form Teatralnych i VIII edycji konkursu Krótkich Form Filmowych.

pokaż całą treść

Profilaktyka na teatralnej scenie i kinowym ekranie – półfinały konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych

Data publikacji: 2018-04-10

Wczoraj (10 kwietnia br.) uczniowie gdyńskich szkół zgłoszeni do XVIII edycji konkursu Małych Form Teatralnych stanęli na deskach sceny w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej, aby pod czujnym okiem jury zaprezentować autorskie przedstawienia mówiące o szkodliwości uzależnień i rówieśniczej przemocy. Konkurs pod hasłem "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy". To już 17 edycja konkursu, który organizują policjanci z gdyńskiej komendy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Głównym celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu życia, wolnego od zagrożeń związanych z zażywaniem szkodliwych środków i stosowaniem agresji wobec rówieśników.

pokaż całą treść

Laureaci konkursów profilaktycznych wyłonieni

Data publikacji: 2017-04-24

Wczoraj (24 kwietnia br.) w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli im. komandora Bolesława Romanowskiego, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą odbyła się uroczysta gala finałowa konkursów organizowanych przez gdyńskich policjantów tj. XVII edycji konkursu Małych Form Teatralnych i VII edycji konkursu Krótkich Form Filmowych.

pokaż całą treść

Profilaktyka na teatralnej scenie – Półfinał XVII edycji konkursu Małych Form Teatralnych

Data publikacji: 2017-03-29

Wczoraj (29 marca br.) uczniowie gdyńskich szkół zgłoszeni do XVII edycji konkursu Małych Form Teatralnych stanęli na deskach sceny w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej, aby pod czujnym okiem jury zaprezentować autorskie przedstawienia mówiące o szkodliwości uzależnień oraz rówieśniczej przemocy. Konkurs pod hasłem "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy". To już 17 edycja konkursu, który organizują policjanci z gdyńskiej komendy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Głównym celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu życia, wolnego od zagrożeń związanych z zażywaniem szkodliwych środków i stosowaniem agresji wobec rówieśników.

pokaż całą treść

Półfinał VII edycji konkursu Krótkich Form Filmowych

Data publikacji: 2017-03-27

Policjanci z gdyńskiej komendy policji wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, siódmy rok z rzędu, zorganizowali konkurs Krótkich Form Filmowych.

pokaż całą treść

Poznaliśmy zwycięzców policyjnych konkursów teatralnych i filmowych.

Data publikacji: 2016-04-27

Zespół teatralny Czwórki Rodem z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni został laureatem XVI edycji policyjnego konkursu Małych Form Teatralnych. Przedstawienie "Nie tylko pętla" znalazło w oczach jury najwyższe noty. Zwycięzcą VI edycji konkursu Krótkich Form Filmowych zostali licealiści z X LO w Gdyni, ich film "Awidja" został przez jury najlepiej oceniony. Wczoraj podczas uroczystej gali finałowej konkursów organizowanych przez policjantów z gdyńskiej komendy finaliści otrzymali nagrody i upominki, które ufundował miejski samorząd. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy laureatom, już dziś zapraszamy za rok do teatralnych i filmowych zmagań.

pokaż całą treść

Półfinały VI edycji konkursu Krótkich Form Filmowych.

Data publikacji: 2016-04-05

Policjanci z gdyńskiej komendy policji we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, szósty rok z rzędu, zorganizowali konkurs Krótkich Form Filmowych „Cisza na planie”. Uczniowie z gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nakręcili 14 filmów krótkometrażowych na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, poszanowaniem praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej lub zjawiska przemocy rówieśniczej. We wtorek w trakcie półfinałowego przeglądu zgłoszonych materiałów jury do ścisłego finału nominowało 4 najlepsze filmy. Gala finałowa, na której zostaną ogłoszeni zwycięzcy odbędzie się 27 kwietnia br.

pokaż całą treść

Małe formy teatralne w Gdyni mają już 16 lat.

Data publikacji: 2016-04-01

W ubiegły piątek uczniowie gdyńskich szkół podstawowych zgłoszeni do XVI edycji konkursu Małych Form Teatralnych stanęli na deskach sceny w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej, aby pod czujnym okiem jury zaprezentować autorskie przedstawienia mówiące o szkodliwości uzależnień oraz rówieśniczej przemocy. Konkurs pod hasłem "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy", już 16 lat z rzędu organizują policjanci z gdyńskiej komendy, w ten sposób propagując zdrowy tryb życia, wolny od zagrożeń związanych z zażywaniem szkodliwych środków i stosowaniem agresji wobec rówieśników.

pokaż całą treść

Zmiana terminu finału MFT i KFF

Data publikacji: 2016-03-03

Uwaga! Uległa zmianie data finału Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych.

pokaż całą treść

Policyjne konkursy teatralne i filmowe

Data publikacji: 2015-03-26

Gdyńscy uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli rywalizację w XV edycji konkursu Małych Form Teatralnych i w V edycji konkursu Krótkich Form Filmowych, które organizują gdyńscy policjanci. 11 zespołów aktorskich i 12 grup filmowych pod okiem profesjonalistów z wybranych dziedzin sztuki uczyło się aktorskiej gry na scenie i produkcji filmowej. Obecnie uczestnicy intensywnie przygotowują się do przeglądów z udziałem jury. Półfinały konkursu MFT odbędą się 23 marca o godzinie 10.00. w Centrum Kultury w Gdyni, 26 marca o godzinie 11.00. rozpocznie się przegląd filmów, w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Zapraszamy i życzmy sukcesów.

pokaż całą treść

Zmiana terminu finału Krótkich Form Filmowych i Małych Form Teatralnych

Data publikacji: 2014-11-25

Uwaga! zmianie ulega termin przeprowadzenia finału konkursów Małe Formy Teatralne i Krótkie Formy Filmowe. Finał został przesuniety z dnia 22 kwietnia 2015 roku na dzień 16 kwietnia 2015 roku.

pokaż całą treść

XV edycja Małych Form Teatralnych i V edycja Krótkich Form Filmowych.

Data publikacji: 2014-11-25

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów: 'Małe Formy Teatralne' i 'Krótkie Formy Filmowe' w roku 2014/2015.

pokaż całą treść

Finał konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych

Data publikacji: 2014-04-01

W ubiegły piątek na scenie Klubu 3 Flotylli Okrętów w Gdyni odbył się uroczysty finał konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych organizowanych przez gdyńskich policjantów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W XIV edycji konkursu teatralnego i IV edycji przeglądu filmowego udział wzięło ponad 250 gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, którzy poprzez przedstawienia i filmy krótkometrażowe propagowali tryb życia wolny od uzależnień i nałogów oraz ostrzegali przed niebezpieczeństwami internetowej cyberprzestrzeni. Zmaganiom aktorów i filmowców przyglądało się jury, które przyznało nagrody dla najlepszych przedstawień i filmów. Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały ex aequo zespoły z Gimnazjum nr 4 i ZS Chłodniczych i Elektronicznych, najlepszy film nakręcili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego. Dla laureatów obu konkursów organizatorzy przygotowali cenne nagrody a dla wszystkich uczniów upominki.

pokaż całą treść

IV Edycja konkursu Krótkich Form Filmowych

Data publikacji: 2014-03-06

Już po raz czwarty, policjanci z gdyńskiej komendy we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową zorganizowali konkurs Krótkich Form Filmowych pn. "Cisza na planie". Uczniowie gdyńskich szkół ponadpodstawowych nakręcili 10 filmów krótkometrażowych na temat zagrożeń w internetowej sieci i cyberprzestępczości. W czwartek w trakcie przeglądu filmowego zorganizowanego w Gdyńskiej Szkole Filmowej przy ul. Wrocławskiej 93, jury konkursu nominowało 5 najlepszych filmów do uroczystego finału, który będzie miał miejsce 28 marca br.

pokaż całą treść

Półfinały XIV Edycji konkursu Małych Form Teatralnych w Gdyni

Data publikacji: 2014-03-06

W poniedziałek na scenie Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51 zostały przeprowadzone półfinały tegorocznej XIV edycji konkursu Małych Form Teatralnych pn. "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy", organizowanego przez gdyńskich policjantów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W bieżącej edycji konkursu udział wzięło 9 grup teatralnych, jury do zmagań w uroczystym finale zakwalifikowało 5 zespołów z gdyńskich gimnazjów nr 4, 17 i 18, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oraz SOSW nr 2 w Gdyni. Finał zaplanowany jest na 28 marca, i będzie miał miejsce w Klubie Garnizonowym 3 Flotylli Okrętów "Grom".
 

pokaż całą treść

Termin zgłoszenia do Konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych

Data publikacji: 2014-01-10

Już jutro mija termin zgłaszania się do konkursów: Małe Formy Teatralne i Krótkie Formy Filmowe.

pokaż całą treść

Kalendarium

Kalendarz wydarzeń związanych z konkursem Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych.