Zgłoś przestępstwo Policjanta / Pracownika Policji

Zgłoś korupcję

Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania zawiązane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opini publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwość eliminacji czy też ewoluowanie różnych jej form. Wyniki tych zadań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce.

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa ("Słownik języka Polskiego PWN").

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym policjantów, pracowników policji należy zgłaszać do

Wydział w Gdańsku Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych KGP

Adres:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  • ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
  • telefon: (58) 321 58 26 czynny pn.-pt. 7:30-15:30
  • fax: (58) 321 56 84
  • email: bsw.kgp@pomorska.policja.gov.pl

 

PAMIETAJ
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeśli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział