Telefony alarmowe - Telefony alarmowe i awaryjne - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Telefony alarmowe i awaryjne

Telefony alarmowe

Wykaz telefonów alarmowych i awaryjnych dla mieszkańców Gdyni

Poniżej przedstawiamy telefony obowiązujące na terenie Gdyni i Trójmiasta:

 

TELEFONY ALARMOWE I AWARYJNE
POLICJA
ogólnopolski
997
Oficer dyżurny KMP w Gdyni
ul. Portowa 15, Gdynia
(+48 58) 662 12 22
Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ogólnopolski
112
STRAŻ POŻARNA
ogólnopolski
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
ogólnopolski
999
STRAŻ MIEJSKA
ul. Władysława IV 12 /14, Gdynia
986
Pogotowie Energetyczne
ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia
991
(+48 58) 620 45 50
Pogotowie Ciepłownicze
ul. Hackiego 14, Gdynia

(+48 58) 627 38 91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Gdynia
 
994
(+48 58) 621 90 19
Pogotowie Gazowe
Gdynia
992
(+48 58) 620 44 79
Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10, Gdynia
(+48 58) 620 55 51
Numer Ratunkowy Nad Wodą 601 100 100
bezpłatny dla użytkowników sieci Plus
Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 506 260 784
http://popr.com.pl/

 

TELEFONY INFORMACYJNE
Informacja Medyczna
Gdynia
94 39
Biuro numerów
Gdynia
118 913
Informacja Miejska
Gdynia
94 91
Informacja celna
Gdynia
(+48 58) 621 64 14
Informacja o Zagubionych Zwierzętach
Gdynia
(+48 58) 662 25 52
(godz. 10:00 - 17:00; sob. - niedz: godz. 11:00 - 14:00)
Zastrzeganie kart płatniczych
Gdynia
95-84

 

TELEFONY ZAUFANIA
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie
Gdańsk
(+48 58) 346 10 61
Europejski telefon zaufania dla dzieci
Ogólnopolski
116 111
Telefon Zaufania dla Kobiet i Dzieci Maltretowanych
Gdańsk
(+48 58) 301 92 62
Telefon Zaufania Policyjnego Pogotowia Dziecięcego
Gdańsk
(+48 58) 344 73 67
Centrum Interwencji Kryzysowej
Gdynia
(+48 58) 622-22-22
(24h/dobę)
Antynarkotykowa Linia Policyjna
Gdańsk
(+48 58) 309 52 77
Poradnia uzależnień od alkoholu
Gdańsk
307 78 35 wew. 314
(godz. 8:00 - 19:00)
Bezpłatny telefon dla osób przeżywających kryzys emocjonalny
ogólnopolski
116 123
Więcej na stronie www.żyjbezpiecznie.policja.pl
Bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
ogólnopolski
116 000