Kontakt - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Podstawowe dane kontaktowe

  • Komenda Miejska Policji w Gdyni
  • ul. Portowa 15
  • 81 - 350 Gdynia
  • tel. centrali : (58) 66 21 900
  • Oficer Dyżurny: (58) 66-21-222
  • Pomocnik Dyżurnego: (58) 66-21-622

Inne dane Kontaktowe

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382,
koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Więcej informacji w BIP - > Tłumacz Języka Migowego -> Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących: