KP Śródmieście

Informacje o Komisariacie Policji Gdynia Śródmieście

 


ul. Jerzego Waszyngtona 11
81-342 Gdynia;

Dyżurny:
(+48 58) 66-21-155
(+48 58) 66-21-867

e-mail: dyzurny.srodmiescie@gd.policja.gov.pl 

Komendant Z-ca komendanta

mł. insp. Paweł Mazur

podinsp. Przemysław Kamiński

* p.o. - pełniący obowiązki

 

Zobacz spis dzielnicowych komisariatu