Informacje o Komisariacie Policji Gdynia Chylonia - KP Chylonia - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Chylonia

Informacje o Komisariacie Policji Gdynia Chylonia


ul. Owsiana 5
81-020 Gdynia

Dyżurny:
(+48 58) 66-21-355
(+48 58) 62-30-051

e-mail: dyzurny.chylonia@gd.policja.gov.pl 

Komendant Z-ca komendanta

mł. insp. Janusz Bieliński

nadkom. Rafał Czapnik

* p.o. - pełniący obowiązki

 

Zobacz spis dzielnicowych komisariatu