Nowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Wiadomości

Nowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni

Data publikacji 01.03.2021

W dniu dzisiejszym nadkom. Grzegorzowi Piórkowskiemu powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni. Nowemu zastępcy szefa gdyńskiego garnizonu życzymy sukcesów w dalszej służbie.

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Andrzej Łapiński, powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, nadkom. Grzegorzowi Piórkowskiemu.

Nadkom. Grzegorz Piórkowski służy w Policji od maja 2000 roku. Służbę rozpoczął w Gdańsku w pionie prewencji, a po dwóch latach związał się z pionem dochodzeniowo-śledczym. W 2008 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komisariacie Policji III w Gdańsku, po roku został tam mianowany na naczelnika tego wydziału. Od 2013 roku pełnił służbę jako naczelnik dochodzeniówki w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie, a w 2017 roku wrócił do Gdańska jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V. Przez ostatnie trzy lata był Komendantem Komisariatu Policji III w Gdańsku.

Nadkom. Grzegorz Piórkowski zastąpił mł. insp. Marcina Czajkowskiego, który 10 lutego br. odszedł na zasłużoną emeryturę.

  • Zdjęcie przedstawiające Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podczas wręczenia rozkazów personalnych. Nadinspektor Andrzej Łapiński na zdjęciu gratuluje Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, nadkom. Grzegorzowi Piórkowskiemu.