WIELKA DEBATA „KORONAWIRUS OCZAMI EKSPERTÓW" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Wiadomości

WIELKA DEBATA „KORONAWIRUS OCZAMI EKSPERTÓW"

Data publikacji 16.09.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński uczestniczył w debacie pn. „Koronawirus oczami ekspertów” zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza.

15 września 2020 roku o godz. 13.00 w budynku Olivia Star znajdującym się na terenie kompleksu Olivia Business Centre w Gdańsku odbyło się spotkanie ekspertów zajmujących się zwalczaniem pandemii. Jego celem było podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat epidemii, ochrony pacjentów, metod leczenia i profilaktyki, zwłaszcza w momencie poprzedzającym początek jesienno-zimowego sezonu infekcyjnego. Ważnym aspektem było również obalenie niesprawdzonych i szkodliwych teorii, które masowo pojawiają się w przestrzeni mediów elektronicznych.

W dyskusji wzięli udział najwięksi specjaliści i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego, chorób zakaźnych, a także bezpieczeństwa, m.in. dyrektorzy szpitali, przedstawiciele Policji, służb sanitarnych, a także samorządowcy. Wśród prelegentów obecny był nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Eksperci pochyli się nad kwestiami bezpieczeństwa epidemiologicznego w regionie. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego przyjęty został wspólny apel zawierający między innymi zasady postępowania w obliczu epidemii.

TREŚĆ APELU DO SPOŁECZEŃSTWA

  1. Zachowaj bezpieczny odstęp, noś czystą maseczkę, często myj i dezynfekuj ręce.
  2. Stosuj wszystkie bez wyjątku zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego określające zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii, w tym dotyczące imprez i spotkań dużej liczby osób.
  3. Reaguj, kiedy widzisz osobę stwarzającą zagrożenie: nieprzestrzegającą obowiązujących zaleceń lub niestosującą się do nałożonej kwarantanny.
  4. Przypominaj swoim najbliższym – zwłaszcza dzieciom – o zasadach ochrony i higieny w okresie pandemii.
  5. Będąc pracodawcą, wykorzystuj możliwości kierowania pracowników do pracy zdalnej lub rotacyjnej. W miejscu pracy zapewnij odpowiednie, bezpieczne warunki i środki ochrony osobistej.
  6. Pomagaj osobom w potrzebie: starszym, samotnym, pozostającym w izolacji albo znajdującym się w innej trudnej sytuacji, lub poinformuj o nich Ośrodek Pomocy Rodzinie.
  7. Wskazuj instytucjom nadzorczym i kontrolnym możliwe luki w przepisach i zasadach bezpieczeństwa, aby poprawić system ochrony epidemicznej.
  8. Jeżeli stwierdziłeś u siebie lub u osoby bliskiej gorączkę, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, utratę węchu lub smaku, pozostań w domu i natychmiast poproś o teleporadę lekarza pierwszego kontaktu. Nie obawiaj się badania na obecność Covid-19.
  9. Gdy wiesz lub podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną Covid-19, nie czekaj na objawy, tylko skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natychmiast zgłoś również ten fakt w wypadku przybycia na badania lub zabieg do szpitala.
  10. Zaszczep przeciw grypie siebie i swoich bliskich, zwłaszcza z grupy ryzyka.