ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI - SEiRP Koło w Gdyni - Komenda Miejska Policji w Gdyni

SEiRP Koło w Gdyni

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

W dniu 28 marca 2019 r. w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdyni.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach -  mł. insp. Sławomir Pachura – p/o Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni,  Jan Pietruszewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku,  Hieronim Brzozowiec – I Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku,  Erwin Bruggemann – Członek Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, oraz Józef Wardyn –Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Na wstępie Prezes Koła - Małgorzata Górska przywitała zaproszonych gości i członków Koła. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności  za 2018 r. jak również plan pracy na 2019r. Praca Zarządu Koła w 2018r. skierowana była w szczególności na  przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne, jak również na wspieranie i udzielanie pomocy członkom którzy znaleźli się  w trudnych sytuacjach życiowych.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności, finansowego, oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, które zostały przyjęte stosownymi uchwałami nastąpiło udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. W następnej kolejności uroczyście zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki jubilatom z tytułu ukończenia 75,80,85,90 i w jednym przypadku 95 roku życia. Najstarszym członkiem Koła, który aktywnie uczestniczy w jego życiu jest 95 letni Szurek Edward. Wszystkim jubilatom złożono życzenia dalszych wielu lat życia w zdrowiu.

W części wystąpienia zaproszonych gości, mł. insp. Sławomir Pachura podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił działalność Zarządu Koła w Gdyni, jednocześnie życzył dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin oraz zapewnił pomoc ze swojej strony jak i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W kolejnym wystąpieniu Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski przedstawił bieżące sprawy Stowarzyszenia, przebieg ubiegłorocznych wyborów władz ZW i ZG , dokonywane obecnie zmiany w Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów w zakresie ustawy deubekizacyjnej z dnia 16.12.2016r. Przedstawił zmiany dotyczące korzystania z funduszu socjalnego oraz wyniki odbytej rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. I Wiceprezes ZW  Hieronim Brzozowiec przedstawił aktualną sytuację prawną emerytów policyjnych oraz zakresy udzielanych pomocy prawnych emerytom. Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych – Józef Wardyn omówił aktualnie  prowadzone działania w zakresie wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania czynności na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin, którzy zostali dotknięci ustawą deubekizacyjną z dnia 16.12.2016 r. W dalszej kolejności kolega Erwin Bruggemann przedstawił planowane w br. wycieczki, ich program i sprawy organizacyjne.

Na zakończenie spotkania Prezes Małgorzata Górska serdecznie podziękowała koleżankom i kolegom za angażowanie się w prace Zarządu Koła w 2018 roku.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus