Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Kierownictwo

Kierownictwo

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni:
tel. (+48 58) 662 12 00

adres e-mail: komendant.gdynia@gd.policja.gov.pl

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

 

 

Komendant Miejski Policji w Gdyni
 
mł. insp. Sławomir Pachura

 

 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni 

nadkom. Robert Ronduda
 
 
 
 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni
 
 
podinsp. Marcin Czajkowski