Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Karwiny - KP Karwiny - Komenda Miejska Policji w Gdyni

KP Karwiny